ხეები ტბაში

Alice

tumblinks

search

powered by tumblr
seattle theme by parker ehret

 1. annefranky:

 
   
   
 2. (Source: unduhfined)

   
   
 3.  
   
 4. (Source: emmiriikka)

   
   
 5.  
   
 6. afroui:

  Lori Vrba

   
   
 7. "I hunger for your taste, your smell, the feel of your soul touching mine."
  — Jack LlawayllynnIndulgence (via afroui)

  (Source: requiemforthepast)

   
   
 8. "I am afraid to stay here alone, I have nothing except my body
  — it glistens in the dark, a star with crossed hands,
  so that I am scared to look at myself. Earth,
  do not abandon me."
  — Czesław Miłosz, ”The Song”  (via afroui)

  (Source: cerasiferae)

   
   
 9. "It was like autumn,
  looking at her. It was like
  driving up north
  to see the colors"
  — 
  • Jeffrey Eugenides, Middlesex

  (via afroui)

  (Source: lostinamerica)

   
   
 10. rascunhodeluz:

Instagram: acidental

ცარიელი და თან მძიმე,ძალიან მძიმე,ზურგში რომ გტკივა ეს სიმძიმე და გეწვის.გინდა ხელი დაგადონ და ამსუბუქდე,იცი, ვერ შეძლებ. იცი, გაგივლის.ერთი,ერთი სიტყვაც საკმარისია,რომ დაიმსხვრე,წვეთებად ჩამოიღვენთო. მაგრამ ასეც აჯობებს.მითხარით ერთი სიტყვა,ერთი სიტყვაც მითხარით.მომიყევით ჩემზე.

  rascunhodeluz:

  Instagram: acidental

  ცარიელი და თან მძიმე,ძალიან მძიმე,ზურგში რომ გტკივა ეს სიმძიმე და გეწვის.გინდა ხელი დაგადონ და ამსუბუქდე,იცი, ვერ შეძლებ. იცი, გაგივლის.ერთი,ერთი სიტყვაც საკმარისია,რომ დაიმსხვრე,წვეთებად ჩამოიღვენთო. მაგრამ ასეც აჯობებს.მითხარით ერთი სიტყვა,ერთი სიტყვაც მითხარით.მომიყევით ჩემზე.